Program je namenjen prodaji ribolovnih dovolilnic preko interneta. Program lahko uporabljate na kateremkoli prodajnem mestu, ki ima dostop do interneta. Dovolilnica je velikosti A4 in jo lahko izpišete na katerikoli tiskalnik.

Prednosti za ponudnika dovolilnic:
- enostaven in hiter pregled prodaje,
- sprotno spremljanje zasedenosti ribolovnih revirjev,
- dovolilnice lahko natisnete v več jezikih,
- obliko dovolilnice lahko oblikujete za vsak revir posebej,
- zaščita dovolilnice pred zlorabo s QR in črtno kodo,
- vse podatke o kupcih imate shranjene v bazi kupcev,
- obračun prodaje po prodajnih mestih),
- prodajnim mestom lahko določite različne pravice prodaje,
- statistika kontrole dovolilnic,...

Prednosti za prodajna mesta:
- enkraten vnos kupca (z nakupom prve dovolilnice se podatki
o kupcu shranijo in so dostopni na vseh prodajnih mestih,
- nikoli vam ne zmanjka dovolilnic, saj jih natisnete sami pri
prodaji,
- vodenje prodaje po vrsti plačila,
- enostaven in hiter obračun provizije,...

Prednosti kontrole dovolilnic:
- kontrolo dovolilnic opravljate z mobilnimi napravami (Android
aplikacija),
- preverjanje lahko poteka online ali lokalno,
- statistika kontrole po odsekih in kontrolorjih,...
 
oblikovanje spletnih strani www.28vitamin.com & izvedba spletnih strani www.vegatop.si