programi
Mercury - trgovsko, skladiščno, materialno poslovanje
Verzije : Lite, Classic,Pro

Program je namenjen vodenju zalog, obdelavi prevzemov, izdaji računov, ponudb, dobavnic in naročil. Omogoča delo z konsignacijsko zalogo.Konsignacijske prevzeme, odpoklic konsignacij. Prav tako omogoča vodenje reverzov. Za vse izdelke ali materialne so na voljo materialne kartice na katerih vidite gibanje in trenutno stanje zalog.
Program je razdeljen na šest osnovnih modulov: šifranti, prevzemi, naročila, prodaja, obračun, orodja.
Šifranti: ta modul omogoča pregled in izdelavo lastnih šifrantov, ki ji boste v sklopu poslovanja potrebovali ( pregled zalog, vrste zalog, poslovni partnerji, skupine artiklov, davki, davčne tarife, prodajalci, uporabniki, klavzule, tečaji tujih valut, enotne mere, material poslan v servis …)
Prevzemi: modul prevzemi vsebuje obdelavo prevzemov, storno prevzemov, zapisnikov o spremembah cen, konsignacijskih prevzemov, storno konsignacijskih prevzemov, premike iz drugih poslovalnic.
Prodaja: ta modul vsebuje programe za račune, dobavnice, reverze, ponudbe, avansne račune, odpoklic konsignacije in knjigo blagajne.
Naročila: izdelava naročil, izberemo izdelke ki jih želimo naročiti in izdelamo pisno naročilo. Naročate lahko katerekoli blago, tudi takšno, ki nima šifre v šifrantu. Določite lahko tudi ceno izdelka, ki ga naročate, da ne pride do zapletov z dobavitelji.
Obračun: ta modul vsebuje izpise, ki se rabijo v računovodstvo in komerciali. Tu so zbirniki računov, dobavnic, ponudb, prevzemov, zapisnikov itd. Za vse izpise je skupno to, da jih izpišemo za izbrano obdobje.
Orodja: V tem modulu so indeksiranja, ločena po modulih in nastavitve programa.

Verzije Lite,Classic in Pro se med seboj razlikujejo po ceni in številu modulov, ki so pri posamezni verziji vključeni. Nadgradnja obstoječe verzije je mogoča.


Blagajna (maloprodaja)
Program blagajna je namenjen maloprodaji, kjer zamenja navadne register blagajne. Pri uporabi blagajne niste več omejeni na spreminjanje cen izdelkov šele na koncu dneva in izdelave popisov pred spremembo cene. Omogoča vam vnos dveh računov istočasno.
Blagajna omogoča izpis računov, blagajniških prejemkov in izdatkov, poročil. Vnos izdelka poteka z vnosom šifre, z vnosom črtne kode ali izbiro izdelka iz šifranta izdelkov. Vnosi potekajo preko tipkovnice, čitalca črtne kode, prenosnega terminala ali zaslona občutljivega na dotik (touch screen). Pri plačilu računa lahko vnašate način plačila, tako da imate ob zaključku blagajne točne podatke o prodaji in načinu plačila. Izpis računa je mogoč na dva različna tiskalnika. Ob zaključku blagajne loči prodajo gotovinskim kupcem in zavezancem za ddv, promet po posameznem prodajalcu, itd... Na blagajni lahko izpišete dobavnico za izbrano blago, daste popust na posamezen izdelek ali na cel račun.

Pregled blagajniškega poslovanja
Pri pregledih lahko vidimo vse račune, ki so bili narejeni na blagajni, samo račune za trenutni dan, plačila po dnevih, podatke o prejemkih in izdatkih, prodajo na trajnike in neoddane čeke, prodajo posameznim kupcem itd…
Izpisi
Poleg poročil, je mogoče tudi izpisovanje računov po zaključku blagajne, za izbran datum, za posamezen zaključek blagajne, od številke računa do številke računa.
Zaključki blagajne
Izberete lahko med 'X' in 'Z' zaključkom. 'X' zaključek izpiše podatke, vendar jih ne knjiži. Zbiranje podatkov za tekoči dan se nadaljuje 'Z' zaključek pa podatke knjiži in izprazni delovne datoteke in jih pripravi za nove vnose.


Finsys - računovodstvo, knjigovodstvo
Verzije : Lite, Classic
Program omogoča vnos vseh knjigovodskih poslovnih dogodkov. Zagotavlja poročila za izdelavo zaključnih bilanc in poročil za potrebe vodenja podjetja , za statistike (BS) in davčne uprave.

Glavna knjiga
Program Glavna knjiga za dvostavno knjigovodstvo v povezavi z drugimi moduli omogoča avtomatsko in ročno knjiženje, vpogled v konto kartice kupcev oziroma dobaviteljev, preglede odprtih postavk in možnost izdelave različnih izpisov in poročil, ki se uporabljajo v računovodstvu.
Program je namenjen vodenju glavne knjige za podjetja in samostojne podjetnike. Knjiženje poteka preko temeljnic. Poročila obsegajo dnevnik knjiženja, kartice, bilance (analitične, sintetične, rekapitulacije po razredih, seštevek kontov, bruto bilanca…)

Saldakonti
Program je namenjen vodenju saldakontov kupcev in dobaviteljev za podjetja in samostojne podjetnike. Knjiženje poteka preko temeljnic ( vrsta temeljnice, oznaka, besedilo, datum).
Pregledi obsegajo dnevnik knjiženja, pregled knjiženja, analitične kartice, bilance, bilance po meri, stanje konta, stanje konta pri devizah, izpisi za potrebe Banke Slovenije, medsebojne kompenzacije, statistika kupcev, in dobaviteljev. V saldakontih so vsi izpisi potrebni za vodenje ddv evidenc.
Program je povezan z 'Glavno knjigo'. Prenos v glavno knjigo je možen po temeljnicah ali zbirno za obdobje za vsako vrsto dokumenta.

Verzije Lite in Classic se med seboj razlikujejo po ceni in številu modulov, ki so pri posamezni verziji vključeni. Nadgradnja obstoječe verzije je mogoča.


Mercury Micro
Program je namenjen uporabnikom, ki za svoje delo ne rabijo tako obsežnega program kot so Mercury Lite, Classic in Pro. Izdelava ponudb, dobavnic, naročilnic, faxov in računov je enostavna in hitra. Račune, dobavnice in ponudbe lahko enostavno izdelate v treh jezikih: slovenskem, angleškem in nemškem. Naredite si lahko opomnike, izpisujete različne etikete na termične tiskalnike. Program omogoča izpis dokumentov opremljen tudi s črtnimi kodami primernimi za zajemanje s čitalci.

Mercury Mail
Program je namenjen spremljanju in arhiviranju elektronske pošte. Pošto v program izvozite iz MS Outlook-a. V programu lahko podatke sortirate po več kriterijih, iščete po nizih, naslovih in priponkah. Ogledate si lahko celotno elektronsko sporočilo ali samo priponke. Namenjen je vsem, ki podatke za svoje delo ali ponudbe dobite preko elektronske pošte.


artemis

ArtemisClubSoftware
Program je namenjen vodenju članstva v ribiških družinah. Podatke, ki ste jih sedaj imeli v različnih programih, ali ste jih še vedno vodili ročno v različnih knjigah, so sedaj zbrani na enem mestu. Podatki o članih (osebni podatki, izobrazba,izobraževanje,kazni …), plačilo članarine ribiški družini, vodenje udeležbe na delovnih akcijah, spremljanju nagrad in kazni članov ribiške družine, obdelava letnega ulova in števila ribolovnih dni za vse člane RD itd., so vam na voljo takoj, brez dolgotrajnega iskanja. Program omogoča tudi vodenje prodaje ribolovnih dovolilnic in izpis dovolilnic na tiskalnik.

ArtemisFishFarming
Program je namenjen vodenju podatkov v ribogojstvu in vlaganju rib. Zajema vodenje podatkov o matični jati rib, poreklu ribe, smukanju rib, markiranju in merjenju rib, vlaganju v potoke itd. Podatki o ribogojnici se vodijo po sezonah in zajemajo od temperature vode v ribogojnici do zdravljenja rib v posameznih enotah.

ArtemisInet
Program je namenjen ribiškim družinam in njihovim partnerjem, ki prodajajo ribolovne dovolilnice za lov v vodah RD. Podatki se lahko obdelujejo lokalno ali pa se prenašajo na internetno stran ribiške družine. V tem primeru lahko tekoče spremljate prodajo dovolilnic po posameznih prodajnih mestih in spremljate zastopanje ribičev na vodah RD.

Letak ArtemisClubSoftware
Mercury OS
Program je namenjen vodenju registra osnovnih sredstev za podjetja in samostojne podjetnike. Osnovna sredstva lahko ločimo po stroškovnih mestih, lokacijah, kontih in amortizacijskih skupinah. Vsa gibanja na osnovnih sredstvih se vpisujejo na kartice. Program omogoča izpis nalepk za označevanje osnovnih sredstev. Pri inventuri osnovnih sredstev pa podpira zajemanje podatkov z prenosnimi terminali, kar poenostavi in pospeši inventuro. Program omogoča izvoz podatkov v MS Excel.

Program Plutus
Program je namenjen izračunu plač in regresa za podjetja in samostojne podjetnike. V programu so na voljo vsi obrazci za DURS in Ajpes. Program je povezljiv s kadrovsko evidenco in ostalimi proizvodnimi programi.

Program Potni nalogi
Program je namenjen obračunu potnih nalogov v Slovenji in tujini.

Program Obrt
Program je namenjen enostavnemu knjigovodstvu za samostojne podjetnike. Program vsebuje knjigo prihodkov in odhodkov, obračun prispevkov za zavezanca ter DDV evidence.

Programi po naročilu
Izdelujemo tudi vrste programov po naročilu.

 
   
 
oblikovanje spletnih strani www.28vitamin.com & izvedba spletnih strani www.vegatop.si